Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

07 Φεβρουαρίου 2011

Σοβαρό στατικό πρόβλημα στη θολοδομία του καθολικού της Ι.Μ. Σέλτσου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ - Αναστηλώτρια MA in Conservation Studies IoAAS, University of York, UK
Έκτορος 9, Βριλήσσια 152 35, Αθήνα    
τηλ. 210-6132821, 210-6138185,  κιν. 6944-849909     fax. 210-6135071,         e-mail : akamboli@geam-mnimeio.gr


Προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας                    Βριλήσσια, 12 Απριλίου 2010

Θέμα :            Συνέχιση Έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Σέλτσου»
Από αυτοψίες που πραγματοποίησαν οι επιβλέποντες του Έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Σέλτσου» κατά τη διάρκεια των προεργασιών συντήρησης (στερέωση ετοιμόρροπων τμημάτων, τοποθέτηση γαζών, σφράγιση ρωγμών κλπ) των σημαντικών τοιχογραφιών του μνημείου, που έγινε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2009 από συνεργείο ειδικών συντηρητών, και αργότερα κατά την πρόοδο των εργασιών στερέωσης του μνημείου διαπιστώθηκε η ύπαρξη σοβαρού ρήγματος που ξεκινά από την κόγχη του ιερού του ναού και προχωρεί στη θολοδομία της ανατολικής καμάρας, του ψευδοτρούλλου και, διακλαδιζόμενο σε μικρότερες ρωγμές, καταλήγει μέσω της δυτικής καμάρας στο δυτικό τοίχο του κυρίως ναού. Το μέγεθος και η σοβαρότητα του ρήγματος δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί παρά μόνο μετά τις προεργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών, οπότε απομακρύνθηκαν οι νεώτερες πρόχειρες σφραγίσεις του, και χωρίς παρατήρηση από κοντά από το ύψος των ικριωμάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση της, ούτως ή άλλως, προβλεπόμενης από την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟ Μελέτη Συντηρήσεως, Αποκαταστάσεως και Διαμορφώσεως του Περιβάλλοντος  Χώρου της Ιεράς Μονής Σέλτσου, ενεμάτωσης του εναπομένοντος τμήματος των τοίχων του μνημείου  (αετώματα ανατολικής και δυτικής πλευράς και τοίχοι ψευδοτρούλλου), προκειμένου να διασφαλισθεί η στερέωση αυτών καθώς και της ρηγματωμένης θολοδομίας του ναού.       
                                                                                                   Με τιμή
Αναστασία Καμπόλη

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites