Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

05 Ιανουαρίου 2008

Η μετονομασία του Χωριού,

Mια ημέρα του 1953, στην πλατεία της Σεκλίστας (Ελάτης), κάθονταν ο τότε Νομάρχης Άρτας Νικόλαος Μακρής, ο πρόεδρος της κοινότητας Καταβόθρας Δημήτριος Λάμπρου Σταμούλης και ο πρόεδρος της κοινότητας Σεκλίστας, Νικόλαος Ηλία Κοιλίας.


Εκεί, λοιπόν, που συζητούσαν για διάφορα θέματα ο Νομάρχης διέκοψε τη συζήτηση και απευθυνόμενος στον πρόεδρο Καταβόθρας Δημήτριο Σταμούλη, είπε : -Απ' εδώ, πρόεδρε, φαίνεται καλά το χωριό σου· δεν μου λες, γιατί ονομάζεται Καταβόθρα; υπάρχει κανένας βόθρος στο μέρος αυτό;

Όχι, κύριε Νομάρχα, δεν υπάρχει βόθρος, απάντησε ο πρόεδρος.

Άκουσε, πρόεδρε, το χωριό σου πρέπει να μετονομαστεί. Θα προτείνεις τρία ονόματα στη Νομαρχία, για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη μετονομασία του χωρίου σου.

Και ο Νομάρχης, αφού σκέφτηκε λίγο, ρώτησε:

Για πες μου υπάρχει καμιά πηγή στο χωριό σου από την οποία βγαίνει πολύ νερό;

Υπάρχει, κύριε Νομάρχα, κάτω από την εκκλησία του χωριού μου μια μεγά­λη φυσική πηγή, καθώς και άλλες μικρότερες, από τις οποίες βγαίνουν μέσα από τη γη πολλά και κρύα νερά. Εμείς την πηγή αυτή την λέμε Βρυσικό.

Βρυσικό είπες· δεν είναι και άσχημο.

Για πες μου τώρα το όνομα και από κανένα ύψωμα του χωριού σου.

Να σας πω το βουνό που βλέπετε απέναντι και που στους πρόποδες του εί­ναι ριζωμένο το χωριό μου, εμείς το λέμε Ζιούρα*. Η γεωγραφική υπηρεσία του στρατού όμως στους στρατιωτικούς χάρτες το ονομάζει Αστρί. Επίσης ένα άλλο ύψωμα το λέμε Πύργο.

Τέλος πάντων διέκοψε ο Νομάρχης, όπως σου είπα, να προτείνεις τρία ονόματα, όποια εσύ νομίζεις, για να μετονομαστεί το χωριό σου.

Και ο Νομάρχης απευθυνόμενος και στο Νικόλαο Κοιλία, είπε :

Και το δικό σου χωριό, πρόεδρε, πρέπει να μετονομαστεί και εσύ να προ­τείνεις τρία ονόματα για τη μετονομασία του χωριού σου.

Εγώ, κύριε Νομάρχα, το όνομα το έχω έτοιμο. Εγώ θα προτείνω το χωριό μου να μετονομαστεί Ελάτη, απάντησε ο Νικόλαος Κοιλίας.

Ύστερα από αυτά, ο Δημήτριος Σταμούλης συνέταξε πρακτικό στο οποίο πρότεινε κατά σειράν τα εξής ονόματα : 1) Αστροχώρι, 2) Κρυονέρι και 3) Βρυσικό και,αφού αιτιολόγησε τους λόγους που επέλεξε τις ονομασίες αυτές, υπέβαλε το πρακτικό στη Νομαρχία Άρτας για τα περαιτέρω.

Η Νομαρχία επέλεξε την ονομασία Αστροχώρι και με διάταγμα που υπογρά­φηκε στις 11-5 1954 και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 101/24-5-1954 τ. Α', η Καταβό­θρα μετονομάστηκε Αστροχώρι η δε ομώνυμη κοινότητα, κοινότητα Αστροχωρίου.

Σημειώνεται ότι με το ίδιο διάταγμα και Φ.Ε.Κ μετονομάστηκε αντίστοιχα και η Σεκλίστα, Ελάτη.

Τελειώνοντας, πρέπει να πούμε ότι μάλλον ο Νομάρχης θεώρησε το όνομα Καταβόθρα κακόηχο και γι' αυτό ίσως πρότεινε να μετονομαστεί το χωριό. Κατά τα άλλα η λέξη Καταβόθρα είναι ελληνική.

Σήμερα με το όνομα Καταβόθρα υπάρχουν χωριά στους νομούς Ευρυτανίας και Θεσπρωτίας. Η Καταβόθρα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς του νομού Λα­κωνίας μετονομάστηκε σε Μεταμόρφωση.

*Ζιούρα (η). Παλιά ονομασία του βουνού Αστρί (υψόμ. 1564 μ.). Η λέξη είναι μάλλον παλαιοσλαβική και σημαίνει τόπο ορνέων. Πράγματι στο μέρος αυτό υπάρχουν πολλά όρνια απ' όπου πι­θανόν προήλθε η ονομασία του βουνού.

Από το βιβλίο ¨Το Αστροχώρι Άρτας¨ του Αντώνη Ν. Αθανασάκη

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites