Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

12 Οκτωβρίου 2011

Θέματα στο χθεσινό Δ.Σ. του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ανω Καλεντίνη 07 Οκτωβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ: 10.273
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 11η' μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων χειμάρρων Μεγαλόχαρης -Μηλιανών β' φάση».
2.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Άνω Καλεντίνης Δ' φάση».
3.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας».
4.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού Β' φάση».
5.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ. Δ. Δημαριού - Διασσέλου - Πέτρας».
6.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Διχομοιρίου Γ' φάση».
7.        Έγκριση αιτήσεων σύνδεσης παροχής νερού.
8.        Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
9.        διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.
10.     Έγκριση ύψους αποζημίωσης για την εξυπηρέτηση του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας Διασέλλου κλπ. από την οικονομική Υπηρεσία του δήμου.
11.     Σχετικά με τα Μηχανήματα έργων των πρώην δήμος που απαρτίζουν το Δήμο.
12.   Ορισμός μελών σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
13.     Παραχώρηση χώρου στον Α. Ο. Αετός Διασσέλου στο Δημοτικό κτίριο Διασσέλου.
14.     Ορισμός Αντιπροσώπων στο Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟ. Σ. Ε.)
15.     Διάθεση πίστωσης για σύνταξη μελετών για την Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη.
16.     Διάθεση πίστωσης για σύνταξη μελέτης για την Δ. Ε. Ηράκλειας.
17.     Τροποποίηση προϋπολογισμού.
18.     Βράβευση του δημότη - κατοίκου του δήμου μας αθλητή Πανάγου Λάμπρου.


Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.


Κωνσταντίνος Καλοχέρης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Άνω Καλεντίνη 07 Οκτωβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ: 10.280
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
            ΠΡΟΣ:             Τ     Δημ. Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 11η μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.        Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 δήμου Τετραφυλίας.
2.        Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 δήμου Ηράκλειας.
3.        Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 δήμου Γ. Καραϊσκάκη


Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
    Κωνσταντίνος Καλοχέρης.

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites