Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

25 Οκτωβρίου 2011

Θέματα που θα συζητηθούν στο Δ Σ του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη στη σημερινή συνεδρίαση 25-10-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άνω Καλεντίνη 21 Οκτωβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ: 10.625
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                                                         
                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25ην μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.    Αναμόρφωση προϋπ/σμού για εξασφάλιση πίστωσης 529,96 € του έργου «Ανάπλαση -
διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων - Δ.Ε. Τετραφυλίας
2.    Αποδοχή του με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 1597 αυτοκινήτου που παραχωρήθηκε στο Δήμο μας από το Δήμο Νικ. Σκουφά.
6.       Έγκριση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας.
7.       Αποδοχή τεχν. μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση - πεζοδρόμηση δρόμων περιμετρικά Δημαρχείου» - Δ.Ε. Γ. Καραϊσκάκη
5.    Αποδοχή τεχν. Μελέτης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» - Δ.Ε. Γ. Καραϊσκάκη
8.       Αποδοχή τεχν. Μελέτης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας οικ. Άνω Πέτρας» - Δ.Ε. Γ. Καραϊσκάκη
9.       Αποδοχή τεχν. Μελέτης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Οικ. Γιαννιώτη Σκουληκαριάς» Δ.Ε. Γ. Καραϊσκάκη
8.    Αποδοχή τεχν. Μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικ. Ζυγού Διχομοιρίου» Δ.Ε. Ηράκλειας
9.    Αποδοχή τεχν. Μελέτης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μηλιανών» Δ.Ε. Τετραφυλίας
10.  Υποβολή προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007 -2013 των έργων: α) «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» και «Διαμόρφωση – Πεζοδρόμηση δρόμων περιμετρικά Δημαρχείου» Δ.Ε. Γ. Καραϊσκάκη β) «Ανάπλαση πλατείας Μηλιανών» Δ.Ε. Τετραφυλίας και γ) «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Ζυγού Διχομοιρίου» Δ.Ε. Ηράκλειας.


            Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites