Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

30 Αυγούστου 2011

Άποψη της Διεύθυνσης Δασών Άρτας για το Αιολικό πάρκο στη θέση Γεραμπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Άρτα 1-8-2011
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                     Αριθμ. Πρωτ.: 1846
ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ            Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος,                         Ταχ. Δ/νση :Περιφερειακή οδός                 Τμήμα  Δ. Χαρτογραφήσεων Ενέργειας
Ταχ. Κώδικας :47100 Άρτα                                              και Κλιματικής Αλλαγής
Πληροφορίες  Ε. Ρίζου                               Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Ε.Υ.Π.Ε
Τηλέφωνο 2681027254                   (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Λ.Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ 11473

TELEFAX 2681026360
Email :erizou@ apdhp-dm.gov.gr   - 
Ιστοσελίδα :www.apdhp-dm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου <Αιολικός Σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 24 MW της εταιρείας θέση Γεραμπή Δήμου Γ.Καραϊσκάκη Ν. Άρτας
Σχετ. :α) Το με αριθμ. 199999 /8-6-2011 έγγραφο σας.
Β)Το με αριθμ.493/23-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας
Γ)Το με αριθμ. 810/3-4-2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας
Απαντώντας στο παραπάνω (α) σχετικό, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1) Οι εκτάσεις που περιγράφονται στην μελέτη ως απαραίτητες για την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Γ.Καραισκάκη και περιλαμβάνονται σε αυτές εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ενδεχομένως στην έκταση που διέρχεται η εξωτερική οδοποιία, εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και θα απαιτηθεί για αυτές συγκατάθεση των ιδιοκτητών. Για τον ακριβή χαρακτηρισμό των εκτάσεων αυτών θα ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσης Πράξεως Χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79. Στην υπηρεσία μας έχει γίνει αίτημα για πράξη χαρακτηρισμού έκτασης και ζητήθηκε με τα (β) και (γ) σχετικά η προσκόμιση των τοπογραφικών διαγραμμάτων με τα απαιτούμενα για την επέμβαση εμβαδά, αλλά και η σύμφωνη γνώμη των διακατόχων τα οποία δεν μας έχουν ακόμη προσκομισθεί. Ιδιοκτησιακά οι εκτάσεις που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση έχουν ως εξής : α) τμήμα της έκτασης ανήκει στο διακατεχόμενο δάσος Μεγαλόχαρης όπου η νομή παραχωρήθηκε στο Δ.Δ. Μεγαλόχαρης ενώ η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, β) τμήμα της ανήκει στο διακατεχόμενο δάσος Βελεντζικού, όπου η νομή παραχωρήθηκε στον Α Σ Δ Βελεντζικού ενώ η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, γ) τμήμα της ανήκει στο διακατεχόμενο δάσος Άνω Καλεντίνης (δάσος Σιαφάκα) όπου η νομή παραχωρήθηκε στον Α.Σ.Δ Άνω Καλεντίνης ενώ η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, δ) τμήμα της ανήκει στο διακατεχόμενο δάσος Ιεράς Μονής Ροβέλιστας, όπου η νομή παραχωρήθηκε στην Ιερά Μονή Ροβέλιστας ενώ η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ε) τμήματα της βρίσκονται στο Δημόσιο δάσος Γαβρόγου (Σκουληκαριάς και Μεσοπύργου ) και ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και θα απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινοτήτων Σκουληκαριάς και Μεσοπύργου οι οποίες έχουν δουλείες βόσκησης, κλαδονομής, ξύλευσης κ.τ.λ. στ) τμήμα της προτεινόμενης από την μελέτη οδοποιίας ανήκει στο δημόσιο δάσος Διχομοιρίου. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς θα προσδιοριστεί πλήρως κατά την διαδικασία χαρακτηρισμού των εκτάσεων.
2) Η υπηρεσία μας διαφωνεί κάθετα με την προτεινόμενη στη μελέτη χάραξη για την οδοποιία πρόσβασης, αφού σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης άρθρο 6 παρ. 2 α) ενδείκνυται η αξιοποίηση /χρήση των υφιστάμενων οδών για την εξυπηρέτηση των αιολικών πάρκων με τις απαραίτητες βελτιώσεις και επεκτάσεις και β) ότι ο σχεδιασμός των έργων αυτών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται μεγάλου βάθους και εκτεταμένες εκσκαφές και δεδομένου ότι υφίσταται δασικός δρόμος που μπορεί να εξυπηρετήσει το αιολικό πάρκο όπως αναφέρεται και στο (γ) σχετικό έγγραφο μας προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία. Ο υφιστάμενος δρόμος, ξεκινά από την επαρχιακή οδό Άρτας - Σκουληκαριάς στο ύψος του οικισμού της Αγίας Παρασκευής και φτάνει στην Α/Γ 1 και στο μεγαλύτερο τμήμα του πληροί προδιαγραφές δρόμου Β' κατηγορίας, μέσω του οποίου διακινείται όλο το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής από και προς τα θερινά λιβάδια και ίσως χρειαστεί μόνο βελτίωση σε κάποια μικρά τμήματα. Επιπλέον σε ότι αφορά την εσωτερική οδοποιία θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι προδιαγραφές των δρόμων Γ κατηγορίας σε ότι αφορά τα εκχώματα και τα επιχώματα
Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να είναι οι απολύτως αναγκαίες, η δε εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής να μη γίνει σε ρέματα και χείμαρρους, για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους και σε καμία περίπτωση σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αλλά να γίνει διερεύνηση και αδειοδότηση των κατάλληλων χώρων ως αποθεσιοθαλάμων. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης οδοποιίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της εκτέλεσης του έργου σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα (σύμφωνα με την με αριθ 97800/3094/04-08-2006 δ/γή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
3) Η οποιαδήποτε φθορά της δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή .
4) Θεωρούμε ελλειπή τα μέτρα πυροπροστασίας δεδομένου ότι δεν προβλέπονται πυροσβεστικές φωλιές.
5) Οι εκτάσεις που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες Η περιοχή δεν έχει κηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός. Αισθητικό Δάσος. Διατηρητέο μνημείο της Φύσης ή τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Δεν προέρχεται από δάση ή δασικές εκτάσεις που επετράπη η αλλαγή χρήσης τους για παραχώρηση, εποικιστική γη. αγροτική εκμετάλλευση και δεν έχουν ενταχθεί σε αναδασωτικά ή άλλα προγράμματα αξιοποίησης. Ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 και είναι χαρακτηρισμένη ως ζώνη SΡΑ (ειδική ζώνη διατήρησης) για τα πουλιά (GR2310012) Αποτελεί επίσης και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) (GR2310012) και επομένως σύμφωνα με το αρθρ 6 παρ. 3 του Ε.Π. Χ.Σ.Α.Α για τις ΑΠΕ θα πρέπει να τεθούν ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί στην πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ειδική ορνιθολογική μελέτη.
Επίσης το σύνολο των έργων βρίσκεται εκτός των περιοχών αποκλεισμού και των ζωνών ασυμβατότητας όπως αυτές καθορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για ης Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΦΕΚ 2464Β/3.12.08).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο (ΕΠΣΧΑΑ-ΑΠΕ ορθρ.45.48 Ν.998/79 άρθρ.5882 όπως αντικαταστάθηκε) η εγκατάσταση του εν λόγω Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι επιτρεπτή επέμβαση.
ΕΜΜ. ΓΟΡΓΟΛΗΣ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites