Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

08 Ιουνίου 2011

Αναγκαστικός Συν/σμός Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Βελεντζικού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ
ΤΗΣ  5ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Στο Βελεντζικό και σε αίθουσα του πρώην Δημοτικού Σχολείου, σήμερα,  Κυριακή 5  Ιουνίου 2011 και ώρα  10.30 πμ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Αναγκαστικού Συν/σμού  Διαχείρισης συνιδιοκτησία δάσους και χορτονομής Βελεντζικού, κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Δ.Σ..
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.  ενημερώνει το σώμα ότι, η παρούσα Γενική Συνέλευση:
Συγκλήθηκε ως έκτακτη  Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Τοπικού Συμβουλίου Βελεντζικού για τη θέση του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.&Χ Βελεντζικού σε ότι αφορά στην ανάπτυξη αιολικού πάρκου στον ορεινό όγκο Βελεντζικού.  Είναι η πρώτη  επαναληπτική Συνέλευση με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπροσωπούμενων ψήφων.
Ακολουθεί Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης:
Εκλέγονται δια βοής:
Πρόεδρος  Γ.Σ.       :   Καυκιάς Δημοσθένης του Ανδρέα.Γραμματέας  Γ.Σ.   :  Τσαούσης Χρήστος του Αντωνίου.
           
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης ενημερώνει το  σώμα ότι:
Η εταιρία BUSINESS  ENERGY που εδρεύει στην Αθήνα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον ορεινό όγκο Βελεντζικού και στην ειδικότερη θέση «ΓΕΡΑΜΠΗ».
Στα πλαίσια της αδειοδοτικής διαδικασίας η ενδιαφερόμενη εταιρία  ζήτησε από το Δήμο μας τη σύμφωνη γνώμη του για την εγκατάσταση του αιολικού σταθμού.
Το Τοπικό Συμβούλιο Βελεντζικού προκειμένου να διαμορφώσει τη θέση του εν όψει επικείμενης απόφασης του Δημ. Συμβουλίου υπέβαλε στο Δ.Σ. του Συν/σμού έγγραφο αίτημα  για να πληροφορηθεί την άποψη του Συν/σμού για το θέμα της εγκατάστασης  ή μη του Αιολικού Σταθμού.  Με αφορμή το αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου το Δ.Σ του Συν/σμού αποφάσισε τη σύγκληση της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τα μέλη της οποίας καλούνται  να αποφασίσουν  αν επιθυμούν    να αναπτυχθεί  ή όχι στο συνιδιόκτητο έδαφος Βελεντζικού Αιολικό πάρκο.
Ακολουθεί συζήτηση με τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και ανταλλαγή απόψεων. Από την όλη συζήτηση προέκυψε ο έντονος προβληματισμός  και η αρνητική στάση των μελών της Γενικής Συνέλευσης για την πιθανότητα ανάπτυξης Αιολικού Πάρκου.                                 
Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συν/σμού κ. Τολιάκης Θωμάς, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαφαινόμενη αρνητική άποψη των μελών της Γ. Σ. όσον  αφορά στην  ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου, αποχώρησε από το χώρο της Γενικής Συνέλευσης αρνούμενος να παραδώσει στο Προεδρείο το βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του Συν/σμού. 
Ακολούθως με πρόταση του Προεδρείου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία οι ακόλουθες τρεις προτάσεις: 
1.      «Συμφωνώ για την ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου στον ευρύτερο ορεινό όγκο Βελεντζικού»
2.      «Δεν συμφωνώ για την ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου στον ευρύτερο ορεινό όγκο Βελεντζικού»
3.      «Δεν έχω άποψη –Λευκό».
Στη συνέχεια καλούνται ονομαστικά τα μέλη της Γ.Σ. να εκφράσουν την προτίμησή τους υπερψηφίζοντας μία εκ των τριών προτάσεων υπογράφοντας παράλληλα στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση ( κατάσταση ψηφισάντων την πρώτη πρόταση, κατάσταση ψηφισάντων τη δεύτερη  πρόταση, κατάσταση ψηφισάντων την τρίτη πρόταση).  Μετά το πέρας της ονομαστικής ψηφοφορίας το προεδρείο ανακοινώνει στο σώμα ότι το σύνολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης υπερψήφισε παμψηφεί  τη δεύτερη πρόταση με σύνολο ψηφισάντων μελών 45 (σαράντα πέντε) τον αριθμό.
Κατά συνέπεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί  ότι δεν συμφωνεί για την ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου στον ευρύτερο ορεινό όγκο Βελεντζικού.
Ακολούθως η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Προεδρείου αποφασίζει δια βοής τα ακόλουθα:
·        Εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να κοινοποιήσει το παρούσα  απόφαση στο Τοπικό Συμβούλιο Βελεντζικού προκειμένου να ενημερωθεί και να διαμορφώσει τη στάση του ενόψει σχετικής για το θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καραϊσκάκη.
·        Παραγγέλλει στο Προεδρείο να κοινοποιήσει το παρόν πρακτικό στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού με την εντολή να καταχωρίσει το παρόν πρακτικό στο τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του Συν/σμού.
·        Συγκαλεί σε νέα  έκτακτη Γ.Σ. τα μέλη του Συν/σμού προκειμένου να υπάρξει  ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος  και επαναξιολόγηση της κατάστασης.  Ως ημερομηνία  σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Κυριακή 3 Ιουλίου 2011   στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με την παρούσα Γ.Σ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  και θα διεξαχθεί οριστικά την επόμενη Κυριακή 10 Ιουλίου 2011 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ακριβές αντίγραφο  από το χειρόγραφο πρόχειρο
Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της                        Ο Γραμματέας                            
Γεν. Συνέλευσης                                                              

                                 
Καυκιάς Δημοσθένης              Τσαούσης Χρήστος

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites