Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

15 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.....{ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ)

Με αφορμή το αίτημα της εταιρείας  «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»       για την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την αδειοδότηση αιολικού πάρκου στη θέση Γεραμπή δυναμικότητας  24 MW θα ήθελα να επισημάνουμε τα εξής θέματα:
Το εν λόγω αιολικό πάρκο είναι ιδιαίτερα σημαντικής ισχύος. Κανείς έως σήμερα από την εταιρεία ή το  Δήμο Γ. Καραισκάκη δεν έχει έρθει ξεκάθαρα  να ενημερώσει τους κατοίκους  της ευρύτερης περιοχής που σχεδιάζεται να χωροθετηθεί το έργο μέσω μιας ανοικτής εκδήλωσης για τη μορφή του, τις επιπτώσεις του και τα τυχόν οφέλη του . Αντιθέτως παρατηρούνται κινήσεις  με επιλεκτικές προσεγγίσεις ατόμων που σε ορισμένες  εξ αυτών αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τις παραμέτρους του έργου με αποτέλεσμα τα ανωτέρω να  δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα αυτής της τακτικής πολύ περισσότερο δε όταν κανείς δεν είναι σε θέση να εκθέσει με σαφήνεια τα οφέλη του έργου και τα θέματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του.
Κανείς δεν έχει ενημερώσει τους κατοίκους για το:
·        Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκτέλεση του έργου και για το εάν έχει συνταχθεί προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση ή μελέτη για το έργο και το τι αναφέρει.
·        Ποια θα είναι τα επίπεδα θορύβου στους γύρω οικισμούς και ποιες οι επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής.
·        Σε ποια θέση προβλέπεται η εγκατάσταση υποσταθμού σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ  και σε ποιά τάση θα γίνει αυτό, όπως επίσης και τη θέση διέλευσης της γραμμής σύνδεσης.
·        Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν στο ανάγλυφο της περιοχής δεδομένου του ότι πρέπει να γίνει μεταφορά μεγάλων αντικειμένων και κατά συνέπεια διάνοιξη  πεπλατυσμένων δρόμων  σε περιοχή με πολύ μεγάλη κλίση πρανών.
·        Το συντριπτικό ποσοστό των κατοίκων της περιοχής είναι κτηνοτρόφοι και η περιοχή που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το έργο χρησιμοποιείται ως  βοσκότοπος. Μετά την εκτέλεση του έργου θα επιτρέπεται η πρόσβαση  στην περιοχή και υπό ποιες προϋποθέσεις;
·        Λειτουργούν τέτοιου είδους επενδύσεις αποτρεπτικά για άλλου είδους δραστηριότητες;
  Η αποδοχή ή η απόρριψη ενός έργου σε μια περιοχή επηρεάζεται από τα οφέλη που απορρέουν από την εκτέλεσή του. Ποιά είναι λοιπόν τα οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό από την επένδυση και γιατί δεν μας τα κοινοποιούν:
Όπως όλοι μας λίγο ως πολύ έχουμε ακούσει ο ενεργειακός χάρτης της χώρας μας θα αλλάξει και γύρω από αυτό έχει στηθεί ένα τεράστιο παιχνίδι επιχειρηματικών συμφερόντων. Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (www.rae.gr) θα δείτε ότι έχουν εκδοθεί δεκάδες αποφάσεις για έργα  όπως το προτεινόμενο ( μεταξύ άλλων και την Υπ’ Αρίθμ. 1604/2010 άδεια της εν λόγω εταιρείας για πανομοιότυπο αιολικό πάρκο στη θέση Γάβρογος του πρώην Δήμου Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας)  όπου  εάν εκτελούνταν όλα θα παράγαμε ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει όλα τα Βαλκάνια.
Εάν ανατρέξετε στο Εθνικό τυπογραφείο (www.et.gr) και αναζητήσετε τα στοιχεία των εταιρειών που έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις θα δείτε ότι πολλές από αυτές είναι ανώνυμες εταιρείες που αποτελούνται από κάποιους μικρομετόχους  με αμελητέα ποσοστά και από άλλες ανώνυμες που κατέχουν το σημαντικότερο ποσοστό , το μετοχικό κεφάλαιο δε των εταιρειών αυτών είναι εξαιρετικά μικρό για τη χρηματοδότηση τόσο μεγάλων έργων. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι στις μέρες μας γίνεται ένα τεράστιο εμπόριο αδειών παραγωγής ενέργειας και ότι σε αυτό το παιχνίδι επιδίδονται πολλοί.
Επιπλέων θα πρέπει να γνωρίζεται ότι μεγάλο τμήμα του προτεινόμενου έργου βρίσκεται σε περιοχή που νομείς του είναι διάφοροι συνεταιρισμοί καθώς και άλλοι και για να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση απαιτείται η ενυπόγραφη συναίνεση τους. Επομένως προς τη η βιασύνη του δημοτικού συμβουλίου στην παρούσα φάση να προτρέξει να αποφασίσει για το θέμα.
Όλα τα παραπάνω μας καθιστούν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς για την προοπτική εκτέλεσης του έργου. Για το λόγους αυτούς θα ήταν χρήσιμο να εξεταστούν με προσοχή όλες οι παραμέτροι οποιασδήποτε απόφασης και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η βούληση των άμεσα επηρεαζόμενων τοπικών κοινωνιών.

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites