Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

05 Ιανουαρίου 2008

Προέλευση της ονομασίας Καταβόθρα

Παλιά το Αστροχώρι ονομαζόταν Καταβόθρα και η προέλευση της ονομασίας κατά τη γνώμη μου προήλθε :

1) Από τα βάραθρα που υπάρχουν στο μέρος αυτό. Η άποψη μου αυτή ενισχύ­εται από το ότι το έδαφος του χωριού είναι κατηφορικό. Η κατωφέρεια από μεν το νοτιοδυτικό μέρος αρχίζει από το βουνό Αστρί, τον Πύργο και τις Κορυφές και
τελειώνει στο ποταμάκι το Αστροχωρίτικο, από δε το ανατολικό αρχίζει από τα όρια Αστροχωρίου - Μηλιανών και τελειώνει επίσης στο ποταμάκι το Αστροχω­ρίτικο. Η κατωφέρεια αυτή έχει σαν συνέπεια να σχηματίζονται βάραθρα άλλα απόκρημνα και άλλα ομαλά, άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα, χωρίς φυσικά να απολείπουν και τα ισιώματα, οι ομαλές πλαγιές και οι καλλιεργούμενες ε­κτάσεις. Ας σημειωθεί ότι και άλλες περιοχές της Ελλάδας ονομάζονται Καταβό­θρες και η ονομασία τους προήλθε από τα βάραθρα που υπάρχουν σ' αυτές. Εν­δεικτικά αναφέρω το όρος Οίτη, για το οποίο στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο­παίδεια του Χάρη Πάτση αναφέρονται τα εξής :

«Καταβόθρα. Κοινή ονομασία του όρους Οίτη και ιδιαίτερα των περιοχών ό­που υπάρχουν βάραθρα που από τους κατοίκους ονομάζονται Καταβόθρες».

2) Όπως είναι γνωστό η λέξη Καταβόθρα είναι σύνθετη : κατά + βόθρος(αρ­χ. βόθρος) Καταβόθρα.

Όποιος, λοιπόν, ακούει Καταβόθρα σίγουρα θα νομίζει ότι στην περιοχή αυ­τή υπάρχει υπόγειος φυσικός οχετός, μέσα στον οποίο χάνονται τα νερά των πο­ταμών κ.λ.π και, αφού προχωρήσουν υπογείως σε αρκετή απόσταση, χύνονται στη θάλασσα ή αναβλύζουν αλλού σαν φυσική πηγή. Τέτοιο όμως γεωλογικό φαινόμενο δεν υπάρχει στο μέρος αυτό. Το βουνό Αστρί δεν έχει πολλά νερά. Τα νε­ρά που έχει προς την πλευρά του χωριού είναι λίγα και επιφανειακά. Πολλά νε­ρά υπάρχουν στη θέση Βρυσικό (υψόμετρο 612 μ.), που βρίσκεται κάτω από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Τα νερά αυτά θα πρέπει να έρχονται υπογείως α­πό κάποιο μακρινό υδροφόρο στρώμα και, επειδή δεν βρήκαν διέξοδο να χυθούν στη θάλασσα, σχημάτισαν πηγές στη θέση που προανέφερα. Η άποψη να ονομά­στηκε το χωριό Καταβόθρα από τις πηγές του Βρυσικού δεν φαίνεται ικανοποιη­τική ούτε και πειστική. Δεν μπορεί όμως και να αποκλειστεί.

Όπως θα αναφέρω σε άλλο σημείο του παρόντος βιβλίου, η περιοχή που βρί­σκονται διάσπαρτα τα σπίτια του χωριού μας κατοικήθηκε μόνιμα από ανθρώ­πους μετά το έτος 1700 μ.Χ. Επομένως το χωριό μας ονομάστηκε Καταβόθρα με­τά το 17ο αιώνα.

Από το βιβλίο ¨Το Αστροχώρι Άρτας του Αντωνίου Ν. Αθανασάκη
facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites