Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

23 Ιανουαρίου 2013

Me 25 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή 25-1-13 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ. Καραΐσκάκη.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Ανω Καλεντίνη 21 Ιανουαρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                  Αριθ. Πρωτ: 557.
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΐΣΚΑΚΗ

παρακαλούμε όπως την 25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013. ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2012.
2. Συγκρότηση επιτροπής συμπιεστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2013.
3. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων για το έτος 2013.
4. Συγκράτηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. και για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2013.
5. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2013.
6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2013.
7. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών συμβούλων για την παραλαβή υπηρεσιών.
8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή χορήγησης άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.
9. Ορισμός μέλους του Δ. Σ. στην «Επιτροπή κατάσχεσης μη απομακρυνθέντων ζώων από επιχειρήσεις που διατάσσεται κλείσιμο και απ’ ευθείας πώληση ζώων».
10.  Ορισμό; δημοτικού συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του 11. Δ. 28/1980’.
11.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 του ΕΚΙΙΟΤΛ.
12.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013.
13.  Σχετικά με την συμμετοχή του δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ηπείρου».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Εσωτερική οδοποιία Λήμου Τετραφυλίας.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη Ντόβρα.
16.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Εσωτερική οδοποιία Καστανιάς.
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Μεγαλόχαρης.
18.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Εσωτερική οδοποιία Λ. Λ. Μεγαλόχαρης
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Εσωτερική οδοποιία Πηγών.
20.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Διχομοιρίου Δ' φάση.
21.  Έγκριση προϋπολογισμού κοινωφελούς επιχείρησης.
22.  Έγκριση καθορισμού ανώτατου χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων αντιδημάρχων.
23.  Αποδοχή πίστωσης 17.119.26 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
24.  Αποδοχή πίστωσης 3.554.66 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
25.  Έγκριση μελέτης για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και κάδων απορριμμάτων - «Διαχείριση οικιακών αποβλήτων Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites