Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

24 Αυγούστου 2012

Ίδρυση συλλόγου γυναικών Δήμου Γ.Καραϊσκάκη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ »“ΛΕΝΩ
ΜΠΟΤΣΛΡΗ”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'ΊΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΈΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ
Αρθρο 1ο
Ίδρυση, επωνυμία, έδρα, σφραγίδα
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ » με το διακριτικό τίτλο «ΛΕΝΩ ΜΠΟΤΣΑΡΗ», και έδρα τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας και ειδικότερα την Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ΠΕ Άρτας. Το Σωματείο φέρει κυκλική σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται κυκλικώς η επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ » και στο μέσον, ο διακριτικός του τίτλος «ΛΕΝΩ ΜΠΟΤΣΑΡΗ» και το έτος ιδρύσεως.
Αρθρο 2ο
Σκοποί
Το Σωματείο δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπικό.
Λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία και με σκοπό την ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας, στο πνεύμα της ισότητας και του αλληλοσεβασμού των γυναικών. Στόχος του είναι να δραστηριοποιείται δημιουργικά και μαζικά, να πορεύεται μαζί και δίπλα στην Γυναίκα του σήμερα.
Οι Γυναίκες του Συλλόγου δεν επαναπαύονται, δρούν συλλογικά και καλούν κάθε φίλη γυναίκα, συνοδοιπόρο στην κοινή προσπάθεια για μια καλύτερη, δημιουργική και ειρηνική ζωή.
Σκοποί του Σωματείου είναι:
  1.Η ανάπτυξη συνεργασίας-αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.
  2.Η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του επιπέδου των μελών.
  3.Η συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του συλλόγου αλλά και του τόπου μας.
  4.Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του Συλλόγου.
  5.Η προστασία της μητρότητας, του παιδιού και της οικογένειας.
  6.  Η ενημέρωση των μελών πάνω στα προβλήματα του τόπου μας, καθώς και η ανάλυση επιστημονικών, ιατρικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών θεμάτων.
  7. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την εύρυθμη λειτουργία τους.
  8. Η καθιέρωση ετήσιων εκδηλώσεων και επαίνων για τα παιδιά.
  9. Η διάσωση και διάδοση των λαϊκών παραδόσεων με εκθέσεις έργων λαϊκής  τέχνης και χειροτεχνίας και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εορτές.
  10.Η υποστήριξη κάθε άλλης πολιτιστικής ή αθλητικής δραστηριότητας των δημοτικών ενοτήτων του Νομού, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού, της τέχνης και της εκπαίδευσης.
  11.Η μόρφωση, ανάπτυξη και η ψυχαγωγία των μελών με ομιλίες, δραστηριότητες, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις - εκδρομές.
  12.Η ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων.
  13.Η προώθηση και οργάνωση εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
  14.Η προσπάθειες για να δημιουργηθούν στην περιοχή συνεταιρισμοί γυναικών, οι οποίοι θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των ίδιων των γυναικών και των οικογενειών τους, αλλά θα αλλά θα συνεισφέρουν και στην κοινωνικό - οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
  15.Η αγαστή συνεργασία με την πολιτεία, με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς, με πολιτιστικούς Συλλόγους και γενικά με τους θεσμούς και. φορείς Ελληνικούς ή διεθνείς.
  16.Η οργάνωση διδασκαλίας και εκδρομών με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και την συνεργασία με όλους τους παρόμοιους συλλόγους και κέντρα πολιτισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δικά μας και τα δικά τους προγράμματα, όπως επίσης η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου μας και άλλων Συνδέσμων, σπουδαστικών, εκπολιτιστικών, πνευματικών, φυσιολατρικών, κ.α της χώρας.
  17. Η κοινωνική προσφορά.
  18.Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, και η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και ιδιαιτερότητάς αυτού.
Άρθρο 3ο Μέσα
Μέσα προς πραγματοποίηση των σκοπών είναι:
  1.Η     επιδίωξη των σκοπών με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα με οργάνωση συζητήσεων, συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς και κοινωνικούς θεσμούς του τόπου.
  2. Η δημιουργία Βιβλιοθήκης και η δημιουργία ομάδων εργασίας των μελών, κάτω από την επίβλεψη του Δ.Σ. και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που η διοίκηση του συλλόγου θα κρίνει σκόπιμο με απόφασή της, ώστε να δραστηριοποιούνται δημιουργικά τα μέλη του Συλλόγου στους τομείς που μπορούν να προσφέρουν.
Άρθρο 4ο Πόροι
Πόροι του Σωματείου είναι:
  1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών .
  2.0ι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών.
  3.Οι εισπράξεις από διαλέξεις, γιορτές, εράνους, κάθε είδους πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ που οργανώνει ο σύλλογος και κάθε άλλο έσοδο νόμιμα περιεχόμενο στο Σωματείο.

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites