Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

18 Ιουνίου 2012

Με 13 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (Δήμου Γ.Καραϊσκάκη)


Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη 18:00
προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σια κατωτέρω θέματα:


ΗΜΕΡΗΣΙΛ ΔΙΑΤΑΞΗ
1°. «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και καθορισμός ειδικοτήτων
2°. «Τροποποίηση απόφασης του Δ.Σ. σχετικής με την συγκρότηση επιτροπή; κατάρτισης Μητ­ρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2011»
3". «Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων’»
4°. «Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπαλλήλων για την διεκπεραίωση εγγράφων αλλοδαπών
5°. «Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση αρμοδιοτήτων ορεινών - μειονεκτικών Δήμων ·
6°. «Εξέταση αιτημάτων ύδρευσης: α) Τζουμανίκα Κων νου και β) Στούκα Αθανάσιου, στην Τ.Κ. Καστανιάς»
7°. «Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης · σχετι­κά με παραχώρηση χρήσης αυλείου χώρου και αίθουσας Δημ. Σχολείου Ανω Καλεντίνης για διοργάνωση εκδήλωσης στις 28 Ιουλίου 2012»
8" «Εξέταση αιτήματος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλεντινιωτών για: α) παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου και αιθουσών Λυκείου - Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από 06.08.2012 μέχρι και 12.08.2012 k β) παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου Δημ. Σχολείου Ανω Καλεντίνης για πραγματοποίηση μουσικής παράστασης»
9° «Εξέταση αιτήματος Παπαγεωργίου Μάρκου του Χρ. για παραχώρηση χρήσης πλατείας Ανω Πέτρας στις 19 και 20 Ιουλίου 2012»
10°. «Εξέταση αιτήματος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κλειδιού για παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημ. Σχολείου Κλειδιού για την στέγαση των γραφείων του Συλλόγου »
11°. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εξασφάλιση απαραίτητων πιστώσεων»
12°. «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου καταστήματος με δημοπρασία στον Αγιο Νικόλαο Πηγών»
13°. «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο με βάση τις διατάξεις του άρθ. 12 του Ν.4071.2012»

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
 Κωνσταντίνος Καλοχέρης.


facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites