Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

13 Μαΐου 2012

«ΣΚΕΨΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ 3 της ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του δήμου Γ. Καραϊσκάκη


Διάβασα την ανώνυμη επιστολή του/της συνδημότη/συνδημότριάς μας και προσωπικά θα επιθυμούσα να έφερε μια υπογραφή, έστω ένα όνομα, καθώς τίποτα δεν θα αλλάξει ποτέ σ΄αυτή την όμορφη αλλά απομονωμένη, φτωχή και τόσο υποβαθμισμένη περιοχή μας εάν δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε διάλογο, το θάρρος να κάνουμε αντίλογο, το θάρρος της γνώμης μας, το θάρρος των επιχειρημάτων να την υποστηρίξουμε. Το αντιπαρέρχομαι όμως, σεβόμενη το δικαίωμά του/της να θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του/της, και στέκομαι σε κάποια κεντρικά σημεία της επιστολής του/της.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο θέμα της Απογραφής, επιτρέπω στον εαυτό μου να μην είναι παντογνώστης!!!
Θα μείνω όμως στο θέμα των 995.000, 00 ευρώ. !!!, για την ανάπλαση της πλατείας στη γενέτειρα του Δημάρχου. Το ποσό αυτό εννοείται ότι θα δαπανηθεί για έργα που αφορούν στη δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής, πολιτιστικής/πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης του αγροτικού οικιστικού χώρου και επιτρέπω στον εαυτό μου, χωρίς καμία έπαρση, να δηλώσει ότι αποτελεί αντικείμενο της ειδικότητάς του.
Πραγματικά, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι στις μέρες μας, στις τόσο δύσκολες μέρες που ζούμε και στα τόσο δύσκολα χρόνια που έρχονται, ότι άνθρωποι που «οραματίζονται» έναν κόσμο διαφορετικό δρούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι υπάρχει τόση «εσκεμμένη άγνοια αντικειμένου», τόση έπαρση, τόση αλαζονεία, τόσος καιροσκοπισμός !!!
Για μένα τo όλο θέμα δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια μικρογραφία, μια επανάληψη όλων αυτών των νοσηρών φαινομένων που οδήγησαν την οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας σ’ αυτή τη δεινή κατάσταση.!!!
Μιλάμε για ανάπτυξη και πολιτισμό και αναρωτιέμαι, πως αντιλαμβάνονται στο Δ.Σ. του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη την ανάπτυξη και τον πολιτισμό !!! Αλήθεια, τι είναι  πολιτισμός κυρίες και κύριοι του Δ..Σ.. ;;; Που οριοθετείτε τον πολιτισμό και που τον α-πολιτισμό ;;;
Γιατί σίγουρα η σημειολογική εικόνα που δίνετε,  με την, ή μη, «εξόφθαλμη άγνοιά» σας σε θέματα ανάπτυξης, της οποίας, βασικοί πυλώνες είναι και η κοινωνία και ο πολιτισμός, (κύριος στόχος της Πρόσκλησης ) και με την συναίνεσή  σας στην έγκριση της υποβολής της συγκεκριμένης πρότασης,  βρίσκεται πολύ έξω από τα όρια του πολιτισμού !!!                                                 
Ανώνυμε/η συνδημότη/συνδημότρια
1)      Φυσικά και το έργο θα μπορούσε να «σπάσει» σε υποέργα, ώστε να ενταχθούν και άλλα χωριά, (άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του Άξονα 3 και του Μέτρου 322 του Προγράμματος που για λόγους όχι μόνο συντομίας αλλά προπαντός σε ένδειξη τιμής αποκαλούμε σκέτα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»), αρκεί στα χωριά που θα υλοποιούνταν, να οριοθετούνταν χωροταξικά εντός του οικισμού, η «περιοχή» στην οποία θα λάμβαναν χώρα οι δράσεις. Το λέει άλλωστε και η «ανάγνωση» της Πρόσκλησης.
2)      Φυσικά και το έργο θα μπορούσε να «σπάσει» σε υποέργα, ώστε να ενταχθούν και να αναβαθμισθούν αισθητικά και άλλα χωριά, τα οποία όχι πλατεία δεν έχουν αλλά βρίσκονται στα όρια, να μου επιτραπεί, η κάπως «σκληρή» και ίσως λίγο «άκομψη» αλλά με μεγάλη δόση αντικειμενικής αλήθειας, έκφραση,  της «κακογουστιάς- ανοργανωσιάς».
3)      Φυσικά και το έργο θα μπορούσε να «σπάσει» σε υποέργα, ώστε να ενταχθούν και άλλα χωριά, καθώς κύριος στόχος όλων των έργων είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων ατόμων, θα ήθελα να το τονίσω αυτό, Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Το λέει άλλωστε και η «ανάγνωση» της Πρόσκλησης .
4)      Φυσικά και το έργο θα μπορούσε να «σπάσει» σε υποέργα, ώστε να αποτελέσει μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης τόσο προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής όσο και προς όφελος της επίτευξης των στόχων του προγράμματος « Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το λέει άλλωστε και η «ανάγνωση» της Πρόσκλησης .
5)      Σύμφωνα με την Πρόσκληση ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Καθώς δεν είμαι λογίστρια σας το παραθέτω αυτούσιο, για να το «αναγνώσει» κάποιος που έχει ειδικές γνώσεις
3. Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό για ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του Ταμείου:
α) ΦΠΑ, εξαιρουμένου του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ, όταν επιβαρύνει πράγματι και οριστικά άλλους δικαιούχους, εκτός των υποκειμένων στο φόρο που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17 Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση ( 1 )·.    
6)      Σαφώς και είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. Το λέει άλλωστε η Πρόσκληση
7)      Σαφώς και υπήρχε η άνεση χρόνου να «μελετηθούν/ επιλεχθούν» και άλλα χωριά, προκύπτει άλλωστε και από α) το χρόνο γνωστοποίησης της πρόσκλησης και της ανάρτησής της και στο διαδίκτυο β) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων και γ) από την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζήτησε η Διαχειριστική Αρχή και εν συνεχεία υπέβαλε ο δήμος
8)      Σαφώς και τα χρήματα είναι πλέον πάρα, μα πάρα πολλά !!!!!!!!!!!!
9)      Σαφώς και υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμε/η συνδημότη/συνδημότρια

Τα blogs των χωριών μας, τα οποία είναι προϊόν καθαρά ιδιωτικής πρωτοβουλίας μπορεί όταν ξεκίνησαν να είχαν ως κύριο στόχο την προβολή των χωριών, σήμερα αποτελούν ένα σημαντικό «βήμα», μια πλατφόρμα συνάντησης, διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών. Όμως αυτό δεν είναι από μόνο του αρκετό για την επίτευξη των στόχων!!! Πιστέψτε με, δεν το λέω εγώ, το λέει η διεθνής βιβλιογραφία, ή αν θέλετε καλύτερα, το λέει η διεθνής πρακτική, δεν αρκεί μόνο ο προβληματισμός και η κριτική, απαιτείται και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη !!!


Με εκτίμηση,
Κατερίνα Σακκά

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites