Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

21 Νοεμβρίου 2011

Με 24 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Γ. Καραΐσκάκη την Τετάρτη 23/11/11


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άνω Καλεντίνη 18 Νοεμβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ: 11.655
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 23ην μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.          Αποδοχή - εγγραφή στον προϋπ/σμό και κατανομή πίστωσης        5.142,27 € για «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
2.    Επανεξέταση αιτημάτων για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.
3.    Έγκριση Πρωτ. Προσωρ. Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Α.Δ. Άνω Καλεντίνης Δ' φάση»
4.    Αποδοχή τεχν. μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών» Δ.Ε. Τετραφυλίας.
5.    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή - βελτίωση δικτύων ύδρευσης» Δ.Ε. Τετραφυλίας.
6.    Έγκριση Πρωτ. Προσωρ. Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Ρετσιανών Δ' φάση»
7.    Έγκριση Πρωτ. Προσωρ. Παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων χειμάρων Μεγαλόχαρης - Μηλιανών Β' φάση»
8.    Έγκριση Πρωτ. Προσωρ. Παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»
9.  Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Απανταχού Χελωνιτών Άρτας «Η ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ» για παραχώρηση χρήσης κτιρίου Δημ. Σχολείου Χελώνας.
10. Αναμόρφωση προϋπ/σμού για εξασφάλιση πίστωσης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη θέση Πλακουτσέϊκα κ.λ.π
11.  Εξέταση αιτήματος κ. Λάιου Κυριάκου του Σωτ. για παροχή νερού στην Ελάτη.
12. Εξέταση αιτήματος ύδρευσης στο Βελεντζικό.
13. Εξέταση αιτήματος Νικόλαου Τσιαμπά και λοιπών κατοίκων οικ. Αφροξυλιάς Μεγαλόχαρης -σχετικά με αποκατάσταση ζημιών δρόμου.
14. Εξέταση αιτήματος Χρήστου Έλληνα για χορήγηση βεβαίωσης καταγωγής - κατοικίας στην Τ.Κ. Βελεντζικού.
15. Εξέταση αιτήματος Κων/νου Φωτόπουλου - σχετικά με τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Δημαριού.
16. Ανάκληση της με αριθ. 224/11 προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. σχετικής με τροπ/ση εργασιών μελέτης του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Πηγών»
17. Απ ευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»
18. Εξέταση αιτήματος ύδρευσης Τάτση Γεωργίας του Ευαγγ. στην Τ.Κ. Πέτρας.
19. Τροπ/ση της αριθ. 162/2011 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
20.Λήψη απόφασης σχετικής με την απογραφή του Δήμου.
21. Τροποποίηση της με αριθ. 117/2011 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου.
22.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή - βελτίωση δικτύων ύδρευσης» Δ.Ε. Τετραφυλίας
23.Έγκριση Πρωτ. Προσωρ. Παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Κλειδιού - Σκουληκαριάς» Δ.Ε. Γ. Καραϊσκάκη
24.Έγκριση Πρωτ. Προσωρ. Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας»
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Κωνσταντίνος Καλοχέρης

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites