Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

03 Ιουλίου 2011

Βλαδιμήρ Πούτιν: "Εἶμαι περήφανος ποὺ εἶμαι Ὀρθόδοξος."

Σὲ μία συνέντευξή σας σὲ Ρώσους δημο­σιογράφους ἀποκαλύψατε ὅτι βά­λατε πάνω στὸν Πανάγιο Τάφο στὰ Ἱεροσόλυμα ἕνα σταυρὸ ποῦ σᾶς εἶχε δώσει ἢ μητέρα σας. Ὑπήρξατε ἐν τούτοις καὶ παλιὸ μέλος τῆς ΚGΒ. Πῶς συμβιβάζο­νται αὐτὲς οἱ δύο ἀντιφατικὲς πραγματικότη­τες;
Βλαντιμὶρ Πούτιν: Ἢ ζωὴ εἶναι γεμάτη ἀντι­θέσεις. Ὅταν πάψουν νὰ ὑπάρχουν ἀντιθέσεις, τότε αὐτὸ θὰ σημάνει τὸ θάνατο. Ἢ Ρωσία δὲν εἶναι μία χώρα τεχνητή· ἔχει μακρὰ ἱστορία. Καὶ παρ' ὅλες τὶς προσπάθειες ποῦ ἔγιναν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σοβιε­τικῆς περιόδου, στάθηκε ἀδύνατο νὰ ξεριζωθοῦν οἱ πο­λιτισμικὲς ρίζες τοῦ ἔθνους. Μοιάζει μὲ τὸ χορτάρι στὶς λεωφόρους τῶν μεγάλων πόλεων, ποῦ τελικὰ κατορ­θώνει νὰ ξετρυπώσει μέσα ἀπὸ τὴν ἄσφαλτο. Ἢ μητέρα μου ἦταν ἄνθρωπος πιστός, σὲ μία ἐποχὴ ποῦ ἢ λατρεία ἦταν κάτι ἐπικίνδυνο στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση. Μὲ εἶχε βαφτίσει κρυ­φὰ στὴν Ἐκκλησία. Γιατί, λοιπόν, νὰ προκαλεῖ ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι...μου ἔδωσε τὸ σταυρό της νὰ τὸν βάλω στὸν τάφο τοῦ Κυρίου μας, στὰ Ἱεροσόλυμα;... Νιώθω περήφανος ποῦ ἀνήκω στὴ ρωσικὴ ὀρθο­δοξη Ἐκκλησία. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μὲ πληρεῖ καὶ δη­μιουργεῖ ἕναν προσωπικὸ δεσμὸ μὲ τὸ λαό μου καὶ τὸν πολιτισμό του. Ἡ πίστη μου προσφέρει μία ἠθική, μοῦ χαρίζει ἐσωτερικὴ γαλήνη.
 Ἐφημερίδα Figaro, 26Νοεμβρίου 2000
Ἀπὸ τὸ    proskynitis.blogspot
Το είδαμε epirus-ellas.blogspot.com

facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites