Το blog αυτό δημιουργήθηκε από αγάπη για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι το Αστροχώρι Άρτας αλλά και της Άρτας γενικότερα και με μοναδικό σκοπό να προβάλλω τις ομορφιές του, την ιστορία του, τις παραδόσεις κλπ. . Δεν αποκομίζω από αυτό κανένα όφελος. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο Forum μας ή από το chat μας! Το "astrohori.blogspot" προσφέρει σε όσους επιχειρηματίες από τα μέρη μας, το επιθυμούν, χώρους για δωρεάν διαφήμιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο astrohori@gmail.com

06 Ιουνίου 2008

Ναός Αγίας Κυριακής Αστροχώρι Άρτας

Η Αγία Κυριακή

Οι Αστροχωρίτες, που συγκεντρώθηκαν στον οικισμό Πλάτανος του χωριού μας, απαλλάχτηκαν βέβαια από το μαρτύριο της απομόνωσης και της διασποράς, απομακρύνθηκαν όμως από την εκκλησία του χωριού, με αποτέλεσμα ο εκκλη­σιασμός να είναι γι' αυτούς σκέτη ταλαιπωρία, λόγω της μεγάλης αποστάσεως. Ύστερα απ' αυτό, οι Αστροχωρίτες αποφάσισαν να κτίσουν στον Πλάτανο και­νούργια εκκλησία.

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο της εκκλησίας, καθώς και τη μελέτη για την ανέγερ­ση της, τα συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Δημήτριος Γεωργίου Μαυρογιάννης, από την Ελάτη Άρτας, ο οποίος είχε και την επίβλεψη του έργου.

Ταυτόχρονα, οι Αστροχωρίτες συγκρότησαν ερανική επιτροπή, της οποίας η­γήθηκε ο εφημέριος του χωριού μας, αείμνηστος παπα - Λάμπρος Μπαφατάκης και άρχισε η διενέργεια προαιρετικού εράνου για τη συγκέντρωση χρημάτων και την έναρξη των εργασιών.

Η ανέγερση της εκκλησίας άρχισε στις 10 Μαΐου 1979, από τον εμπειροτέχνη - εργολάβο οικοδομών Βασίλειο Κων/νου Οικονόμου, από τα Ρετσιανά Άρτας.

Μα, μόλις ο εργολάβος έριξε και το δάπεδο της εκκλησίας, οι εργασίες στα­μάτησαν από έλλειψη χρημάτων.

Η ερανική επιτροπή του χωριού μας, που τις περισσότερες φορές ηγούνταν ο συγχωριανός μας αείμνηστος παπα - Παναγιώτης Μάνδαλος, ο οποίος τότε ήταν εφημέριος του Βελεντζικού, αψηφώντας κόπους και ταλαιπωρίες, περιήλθε πό­λεις και χωριά, όχι μόνον του νομού μας, αλλά και των γειτονικών νομών, για τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων.

Με το προϊόν του προαιρετικού αυτού εράνου, με δωρεές και προαιρετικές ει­σφορές των κατοίκων, συγκεντρώθηκαν τότε αρκετά χρήματα και το έτος 1983 συνεχίστηκαν οι εργασίες από το δάπεδο και επάνω, από τον εμπειροτέχνη ερ­γολάβο οικοδομών Ελευθέριο Παπαδάκο του Λάμπρου, από την Καστανιά Άρ­τας.

Το Μάιο και Ιούνιο του 1984, έγινε η κατασκευή και επικεράμωση της στέγης της εκκλησίας και στη συνέχεια έγιναν και τα επιχρίσματα αυτής, από τους Αστροχωρίτες εμπειροτέχνες: Λάμπρο Γρηγ. Αθανασάκη, Χρήστο Ιωάν. Αθανασάκη, Γρηγόριο Διογ. Δήμο, Απόστολο Λάμπρου Λιόλιο, Νικόλαο Γρηγ. Λιόλιο, Γεώργ. Ηλ. Σακκά, Ηρακλή Ευαγγ. Σακκά και Σοφοκλή Ευθ. Σακκά.

Τον Οκτώβριο του 1984, έγινε και η επίστρωση του δαπέδου της με μάρμαρα, από το μαρμαρά Παναγιώτη Μ. Κωνσταντίνου, από το Πέτα Άρτας.

Η εκκλησία μας τελείωσε το έτος 1985 και έχει διαστάσεις 22,80 μ. μήκος (3,30 μ. είναι ο πρόναος), 13 μ. πλάτος,και 7,50 μ. ύψος.

Είναι αφιερωμένη στην μνήμη της Αγίας Κυριακής και γιορτάζει στις 7 Ιουλίου.

Τα εγκαίνια της έγιναν στις 7 Ιουλίου 1985, ανήμερα της γιορτής της Αγίας, α­πό τον τότε Μητροπολίτη Άρτας Ιγνάτιο Γ' Τσιγκρή.

Στις 10 Οκτωβρίου 1988, έγινε και το γύψινο τέμπλο της, από το γυψοτεχνίτη Μιχάλη Α. Βεντίστα από τη Γραμμενίτσα και τον ελαιοχρωματιστή Τρύφωνα Σ. Ζουμπούλη, από την Ελάτη Άρτας.

Τέλος, το πρώτο 15/θήμερο Ιουνίου του 1991, έγιναν και τα καμπαναριά της από τους συγχωριανούς μας εμπειροτέχνες Σοφοκλή Ευθ. Σακκά, Γεώργιο Ηλία Σακκά, Χρήστο Κων/νου Γιάννη, Κώστα Χρ. Αθανασάκη, Σταύρο Παναγ. Μάν­δαλο και Σπύρο Γεωργ. Λιόλιο.

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική δαπάνη για την ανέ­γερση της εκκλησίας ανήλθε στο ποσόν των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών περί­που, σήμερα γίνεται η αγιογράφηση των τοί­χων της εκκλησίας.

Τελειώνοντας, πρέπει να σημειώσω ακόμα ότι ενοριακός ναός του χωριού μας είναι η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, η οποία αριθμεί ζωή 140 χρόνων περίπου. Για να μην αποκοπούμε, λοιπόν, από τη γερόντισσα εκκλησιά μας, που είναι συν­δεδεμένη με όλα τα χαρούμενα και θλιβερά γεγονότα του χωριού μας, αποφασί­στηκε ομόφωνα από το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τους χωριανούς, οι εκκλη­σίες να λειτουργούνται "εναλλάξ"· δηλαδή, μια Κυριακή να λειτουργείται η εκ­κλησία της Αγίας Βαρβάρας και την άλλη η εκκλησία της Αγίας Κυριακής.

Η σειρά αυτή τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια και ελπίζουμε ότι δεν θα αλ­λάξει μελλοντικά.

Από το βιβλίο του Αντωνίου Νικ Αθανασάκη « Το Αστροχώρι Αρτας »facebook twitter digg delicious linkedin googlebuzz more

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites